وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

علی اصغر عابدی

 

باشگاه فردوسی: همدان میدان فردوسی مجموعه ورزشی فردوسی _ سالن رزمی _ روزهای زوج _ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ 

 

شماره تماس:
۰۹۱۸۸۱۲۶۹۴۸- ۰۹۱۸۶۳۶۹۹۲۹

 

پست الکترونیک: 
abedi.hamedankwf@yahoo.com
http://hamedan-kwf.blogfa.com