وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

نماینده استان یزد در سبک کیوکوشین KWF  ایران: محمد وحید عدالت نیا